การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในแอฟริกา: วิธีอุดช่องว่าง

การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในแอฟริกา: วิธีอุดช่องว่าง

ในหลายประเทศ มีเด็กจำนวนมากเกินไปที่ไม่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเกินไปที่ไม่คาดหวังความก้าวหน้าเนื่องจากการกีดกันต่างๆ ซึ่งบางส่วนก็เงียบ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเข้าสู่วัยสูงอายุและความก้าวหน้า การเข้าเรียนต่ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ความพิการ ภาวะโภชนาการต่ำ ภาวะเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV/AIDS และผลกระทบของการย้ายถิ่นฐาน

ปัญหาเหล่านี้รุนแรงเป็นพิเศษในแอฟริกา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีเป้า

หมายเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาระหว่างประเทศจนถึงปี 2030 

เป้าหมายหมายเลข 4 มุ่งเน้นไปที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายในการรับรองการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

มีความคืบหน้าในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ก่อนหน้า นี้ แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาทั่วโลกได้อย่างทั่วถึง

เหตุใดสิ่งนี้จึงท้าทายและเหตุใดจึงท้าทายโดยเฉพาะในแอฟริกา ปัญหามีความซับซ้อนมากอย่างแน่นอน สะท้อนจาก 10 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการศึกษา เราจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไรจะเป็นหนึ่งในคำถามหลักที่ผู้แทนเกือบ 200 คนจะกล่าวถึงในการประชุมระหว่างประเทศในกานา

ความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นจริงในการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับและเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก

แต่ความพยายามที่โดดเด่นยิ่งขึ้นนั้นจำเป็นต่อการก้าวไปสู่เป้าหมายการศึกษาที่เป็นสากล ตัวอย่างเช่น โลกได้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับประถมศึกษาระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่บรรลุเป้าหมายนี้ในทุกระดับการศึกษา

เป้าหมายสามอันดับแรกของเป้าหมายการศึกษา SDG คือภายในปี 2030 ประเทศต่างๆ จะต้องเริ่ม:

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฟรี เท่าเทียม และมีคุณภาพ ซึ่งนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายทุกคน เข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ การดูแล และการศึกษาก่อนประถมศึกษาเพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายทุกคน และ

ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาด้านเทคนิค อาชีวะ 

และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีราคาย่อมเยา รวมทั้งมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ประสบความสำเร็จและจากสิ่งที่ยังไม่ได้ผล สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประเมินอย่างเข้มงวดและการวิจัยด้านการศึกษา การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาในแอฟริกาเป็นพื้นที่สำหรับตอบคำถามว่าการวิจัยการศึกษามีบทบาทอย่างไร

หัวข้อต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาในแอฟริกา แนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา การเข้าถึงและความเท่าเทียม รายการหัวข้อยังรวมถึงเพศและการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการประเมิน การศึกษารวมและครู และการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเลือก

การประชุมจะพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการศึกษา การหาวิธีที่ดีขึ้นในการปรับปรุงความรู้ทางดิจิทัลในส่วนของครูและการบูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรียนอาจถือเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า

หัวข้ออื่นๆ ในวาระได้แก่: การศึกษา STEMการศึกษาคณิตศาสตร์ การฝึกอบรมและการพัฒนาครู และบทบาทของผู้บริจาค และการเมืองของการศึกษาในแอฟริกา

ให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง

การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในหัวข้อ “การควบคุมการวิจัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามหลักฐาน” โดยมุ่งเน้นไปที่กานาเป็นหลัก แต่เน้นความต้องการที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างกล้าหาญทั่วทั้งทวีป ซึ่งรวมถึงช่องว่างความสำเร็จที่กว้างระหว่างผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงและต่ำ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญคือความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน และความเหลื่อมล้ำระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท

การประชุมในปีนี้ถือเป็นการจัดตั้งสมาคมวิจัยการศึกษาแห่งแอฟริกาแห่งแรกนอกแอฟริกาใต้ หลังจะช่วยให้นักวิชาการแอฟริกันมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของทวีป ความคิดริเริ่มนี้เชื่อมโยงกับวารสารใหม่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาในแอฟริกา สิ่งนี้จะเป็นเวทีสำหรับการหล่อเลี้ยงนักวิชาการชาวแอฟริกันรุ่นต่อไปในสาขานี้

แพลตฟอร์มใหม่นี้ตอบสนองความต้องการฟอรัมอิสระซึ่งนักวิจารณ์ชาวแอฟริกันและนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวแอฟริกันสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกตามหลักฐานในการให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไป มีความจำเป็นต้องหาสมดุลใหม่ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดนโยบายสาธารณะ โฟกัสจำเป็นต้องเปลี่ยนไปที่หลักฐานและบทสนทนาที่มีเหตุผลมากกว่าการตอบสนองเป็นระยะๆ ต่อโครงการริเริ่มด้านเงินทุนที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับการวิจัยและการประเมิน นี่เป็นวิธีเดียวที่สามารถสร้างผลกระทบในระยะยาวได้

เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์